Vỏ mềm Fluke C90 dành cho DMMS và nhiệt kế visual IR

  • Vỏ đựng được trang bị khóa kéo với túi nhỏ bên trong và dây đai cuộn tròn qua bộ gá
  • Bảo hành một năm
Danh mục: