Túi treo từ tính Fluke CPAK

  • Móc treo từ tính gắn túi vào cửa tủ thép
  • Một túi chính và một túi trước phụ
  • 10 khe trong túi chính cho tua vít và kìm

 

Danh mục: