Thước đo laser Fluke 417D

  • Tuổi thọ pin tới 3000 phép đo
  • Màn hình chiếu sáng 2 dòng
  • Siêu di động
  • Chống rơi vỡ 1 mét