Thiết bị kiểm tra điện Fluke T6-600

  • Đo và kiểm tra dòng điện, điện áp không tiếp xúc
  • Đo và kiểm tra điện áp lên tới 600V AC hoặc DC *
  • Đo cường độ dòng điện trong phạm vi từ 0,1 đến 200A AC
  • Khả năng đo điện trở từ 1 Ω đến 1000 Ω
  • Làm việc với dây lên đến AWG 4/0 (120 mm2) với lỗ mở 17,8 mm
  • Nút HOLD tạm thời đóng băng đọc để dễ xem

 

Danh mục: