Thiết bị kiểm tra cài đặt Fluke 1664 FC

  • Kiểm tra điện áp xoay chiều
  • KIểm tra thiết bị kết nối đúng cách
  • Bảo vệ quá tải 660V
  • Kiểm tra thông mạch
  • Độ chính xác cao