Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1746

  • Đo dòng 3 ba, dòng pha dòng điện và dòng điện trung hoà
  • Kiểm tra với các que thử và đầu dò linh hoạt
  • Ghi 20 phiên kiểm tra tự động
  • Độ chính xác cao với tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A Edition 3
  • Đo sóng hài, đa hài cho điện áp dòng điện
  • Kiểm tra mất cân bằng điện áp, các giai điệu và phối hợp cho điện áp và dòng điện.
  • Kiểm tra tình trạng chập chờn, điện áp thay đổi nhanh chóng