Máy đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-403

Máy đo tốc độ và lưu lượng  gió Tenmars TM-403

Máy đo tốc độ và lưu lượng  gió Tenmars TM-403
Máy đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-403

Mô tả Máy đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-403

Máy đo gió TM-401 đo tốc độ gió, lưu lượng gió, lưu trữ đến 99 số đo và truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ. Lý tưởng cho việc đo từng điểm.

– Quạt 6 cánh, đường kính 30mm.

– Độ nhạy 0.4m/s

– Chức năng tính lưu lượng gió.

– Hiển thị giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và giữ giá trị đo.

– Lưu trữ 99 số đo.

– Truy xuất số đo từ bộ nhớ.

– Đèn màn hình.

Ứng dụng:

Đo tốc độ gió, lưu lượng gió ngoài trời, quạt thông gió, đường ống, họng gió máy lạnh…

Velocity (Air Speed):

Unit Range Resolution Accuracy
m/s 0.4~25 0.1 ±2﹪+0.2
Km/hr(kph) 1.5~90 0.1 ±2﹪+0.8
mph 0.9~55 0.1 ±2﹪+0.4
Knots(kts)</td> 0.8~48 0.1 ±2﹪+0.4
ft/min(fpm) 79~4921 1 ±2﹪+40
Beaufort 1~10 1

Air Flow Calculation:

Unit Range Resolution Accuracy
CMM 0~9999 1
CFM 0~9999 1

Temperature:

Unit Range Resolution Accuracy
-20~60 0.1 ±1℃
-4~140 0.1 ±1.8℉

Absolute Pressure:

Unit Range Resolution Accuracy
hPa 350~1100 0.1 ±2hPa
mmHg 263~825 0.1 ±1.5mmHg
inHg 10.3~32 0.1 ±0.1

Four models:

MODEL# Velocity 99 Record Flow Temperature Humidity Pressure
TM-401 V V V      
TM-402 V V V V    
TM-403 V V V V V  
TM-404 V V V V V V