Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 202