Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771
Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771
Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 771