Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A:

 

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208A