Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A:

 

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 200A