Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19A