Máy đo chất lượng không khí Fluke 975 (nhiệt độ độ ẩm, CO, CO2)

  • Phạm vi đo nhiệt độ từ -5 đến 122 ° F (-20 đến 50 ° C)
  • Dải đo độ ẩm 10 đến 90% rh
  • Dải đo tốc độ gió 0,50 đến 3000fpm
  • Vận tốc không khí 0,25 đến 15m / giây
  • Dải đo nồng độ CO2 0 đến 5000ppm CO2
  • Dải đo nồng độ khí CO 0 đến 500ppm CO
Danh mục: