Thấu kính hồng ngoại tầm xa Fluke Lens Telephoto

Tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Bảo trì dự phòng, kiểm tra dầu và khí, điện và đường dây điện.

 

 

 

Danh mục: