Thấu kính hồng ngoại macro Fluke Xlens Macro 2

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực kỳ nhỏ, mạch in PCB (tản nhiệt), chất bán dẫn và phớt bịt kín.

Cận cảnh 0,5 lần

 

Danh mục: