Thấu kính hồng ngoại macro 3 Fluke Lens Macro 3

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực kỳ nhỏ, mạch in PCB (tản nhiệt), chất bán dẫn và phớt bịt kín

 

Danh mục: