Thấu kính hồng ngoại macro 1 FLuke Lens / Macro 1

Cận cảnh 0,2 lần
Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực kỳ nhỏ, bảng PCB (tản nhiệt), chất nền bán dẫn và con dấu.
Tương thích với camera hồng ngoại TiX1000, TiX660 và TiX640

 

Danh mục: