Thấu kính hồng ngoại góc rộng Fluke Xlens Wide

Tầm ngắm rộng để kiểm tra các đối tượng lớn – tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Toàn bộ tường hoặc cạnh của tòa nhà hoặc nhu cầu phải làm việc trong những không gian chật hẹp

 

Danh mục: