Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn Fluke Lens Stan

  • Thấu kính hồng ngoại 30 mm
  • tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

 

Danh mục: