Máy nội soi công nghiệp Fluke 8,5 MM với đầu dò UV 1 M

Fluke 8.5 MM
Máy nội soi công nghiệp Fluke 8,5 MM với đầu dò UV 1 M
Đánh giá sản phẩm

Mô tả chi tiết sản phẩm: Máy nội soi công nghiệp Fluke 8,5 MM với đầu dò UV 1 M.

Xem Thêm: Máy nội soi công nghiệp Fluke 5,5 MM với đầu dò 1 M

Fluke 8.5 MM

Giao thông vận tải

  • Rò rỉ khói và thuốc nhuộm
  • ư hại về cấu trúc của các bộ phận động cơ
  • Kiểm tra vật thể lạ (FOD)

Dầu khí

  • Tình trạng mài mòn ở đường ống và ống mềm
  • Hư hại về cấu trúc của đường ống và ống mềm

Năng lượng

  • Kiểm tra kiểm soát chất lượng
  • Kiểm tra rò rỉ

Trả lời