Máy nội soi công nghiệp Fluke 5,5 MM với đầu dò 1 M

Máy nội soi công nghiệp Fluke 5,5 MM với đầu dò 1 M
Đánh giá sản phẩm

Mô tả chi tiết sản phẩm máy nội soi công nghiệp Fluke 5,5 MM với đầu dò 1 M

Xem Thêm: Máy nội soi công nghiệp Fluke 3,8 MM với đầu dò 1 M

Công nghiệp

  • Kiểm tra động cơ diesel
  • Kiểm tra buồng đốt
  • Kiểm tra mối hàn Kiểm tra kết nối máy tính và máy chủGiao thông vận tải
  • Kiểm tra máy bơm và đường ống
  • Kiểm tra mối hàn
  • Kiểm tra dây điện Sản xuất
  • Kiểm tra dây curoa, bánh răng và đường ống
  • Kiểm tra kiểm soát chất lượng
  • Kiểm tra quá trình đúc
  • Kiểm tra kết nối máy tính và máy chủ

Trả lời