Máy nội soi công nghiệp Fluke 3,8 MM với đầu dò 1 M

Fluke 3,8 MM

Máy nội soi công nghiệp Fluke 3,8 MM với đầu dò 1 M

Tính năng chính

Hàng không

Kiểm tra cánh máy bay
Kiểm tra van
Đường kính đủ nhỏ để vừa với màn hình đầu vào
Kiểm tra FOD

Công nghiệp

Kiểm tra diesel qua bugi xông hoặc lỗ kim phun
Kiểm tra tuabin, hộp số, ổ trục chính
Kiểm tra đường ống nhỏ

Trả lời