Súng đo nhiệt độ Fluke 572-2 (-30 ° C đến 900 ° C)

  • Dải đo nhiệt độ từ -30 đến 900 ° C (-22 đến 1652 ° F)
  • Chính xác đến ± 2 ° F hoặc ± 1% số đọc
  • Tỷ lệ khoảng cách 60: 1
  • Nhìn thấy laser kép để nhắm mục tiêu nhanh, chính xác
  • Giao diện đa ngôn ngữ (người dùng chọn)
  • Hiển thị nhiệt độ đo và nhiệt độ MAX, MIN, DIF, AVG
  • Tương tích với đầu đò nhiệt độ kiểu K