Phụ kiện gắn chân máy Fluke TriPod 3

Tripod gắn camera nhiệt

Use with Ti400, Ti300 and Ti200 Infrared Cameras.

 

Danh mục: