Phong tốc kế Fluke 925

  • Đo tốc độ gió đơn vị Ft, m
  • Đo nhiệt độ và luồng gió
  • Chức năng cảnh báo tối thiểu tối đa