Ống kính hồng ngoại góc rộng Fluke Lens/Wide1

Trường nhìn (FOV) là 42,5 ° x 32,5 °

Để sử dụng với: Ti32 và TiR32

 

Danh mục: