Ống kính hồng ngoại Fluke Telephoto cho Ti32 và TiR32

Trường nhìn (FOV) là 8,6 ° x 6,5 °

Để sử dụng với: Ti32 và TiR32

 

Danh mục: