Nhiệt kế tự ghi Fluke 54 II B

  • Hỗ trợ 7 loại đầu dò nhiệt độ
  • Ghi dữ liệu 500 điểm
  • Ghi lại min, max, avg
  • Chống nước chống bụi
  • Đơn vị đo độ F và độ C
  • Pin 1000 giờ