Nhiệt kế thực phẩm Fluke FoodPro Plus (-35 ° C đến 275 ° C)

  • Dải đo hồng ngoại -35 ° C đến 275 ° C
  • Sai số ± 1 ° C
  • Thời gian đáp ứng <500 ms
  • Tỷ lệ khoảng cách 2,5: 1
  • Đầu dò có thể gập lại tích hợp để đo nhiệt độ bên trong thực phẩm
  • Dải đo nhiệt độ đầu dò -40 ° C đến 150 ° C