Nhiệt kế hồng ngoại thực phẩm Fluke FoodPro (-35 to 275°C)

  • Đo nhiệt độ bề mặt thực phẩm
  • Đo không tiếp xúc tránh nhiễm khuẩn
  • Dải đo nhiệt độ từ -35 đến 275 ° C
  • Độ chính xác  ± 1 ° C
  • Thời gian đáp ứng <500 ms
  • Quang phổ phản ứng 8-14 micron
  • Tỷ lệ khoảng cách 2,5: 1