Nhiệt kế hồng ngoại FLuke 61 (-18 to 275°C)

  • Dải đo nhiệt độ từ  -18 đến 275 ° C
  • Độ chính xác ± 2% số đọc hoặc 2 ° C (3,5 ° F)
  • Giữ chỉ số nhiệt độ
  • Màn hình LCD dễ đọc, có đèn nền hiển thị tốt dưới ánh sáng yếu
  • Tỷ lệ khoảng cách DS 8:1
  • Độ phát xạ 0,95 mK