Máy phân tích clo tự do và tổng, pH và nhiệt độ HANNA PCA 330-2

Máy phân tích clo tự do và tổng, pH và nhiệt độ HANNA PCA 330-2

Hanna PCA330
Hanna PCA330

 

– Nguồn: 230 VAC ±10%; 50/60 Hz; 20 VA

– Khoảng đo:

+ Clo tự do và tổng: 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)

+ pH: 0.00 to 14.00 pH

+ ORP: 0 to 2000 mV

+ Nhiệt độ: 5.0 tới 75.0°C

– Độ phân giải:

+Clo tự do và tổng: 0.01 mg/L (ppm)

+ pH: 0.01 pH

+ ORP: 1mV

+ Nhiệt độ: 0.1 °C

– Độ chính xác:

+Clo tự do và tổng: ±8% or ±0.05 mg/L

+ pH: ±0.05 pH

+ ORP: ±1 mV

+ Nhiệt độ: ±0.5°C

– Mức phát hiện nhỏ nhất: Clo tự do và tổng : 0.05 mg/L (ppm)

– Trở kháng đầu vào: 1012

– Hiệu chuẩn:

+Clo tự do và tổng:1 điểm

+ pH: 1 hoặc 2 điểm hoặc đường hiệu chỉnh

– Liều lượng:

+ Clo tự do và tổng: theo tỷ lệ

+ pH: bật/tắt hoặc theo tỷ lệ hoặc 4-20mA đầu ra

– Kết nối PC: RS 485

– Tốc độ truyền Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

– Không gian dữ liệu: 3500 phép đo

– Lưu lượng mẫu: 100 to 300 mL/min

– Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Có đồng hồ báo động

Chu trình kiểm soát thời gian từ 3-90 phút

– Môi trường làm việc: 0-400C

– Kích thước: 318 x 267 x 159 mm

– Trọng lượng: 5kg

– Bảo hành: 12 tháng

– PHỤ KIỆN KÈM THEO:

Được cung cấp 2 chai thuốc thử, 2 mũ thuốc thử, 1 hợp chất bột DPD, các đường ống và sách hướng dẫn