Hanna HI88713 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713

HI 88713 Turbidity Benchtop Meter, ISO

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713
Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713

Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713:

Hanna HI88713Hanna HI 88713

 

treatment for hives

Phạm vi FNU gọn 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9; 100 1000 FNU
FAU gọn 10,0 đến 99,9; 100 4000 FAU
NTU Tỷ lệ chế độ 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9; 100 đến 4000 NTU 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9; 100 980 EBC
NTU Không Tỷ lệ chế độ 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9; 100 đến 1000 NTU 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9; 100 245 EBC
Nghị quyết FNU gọn 0,01; 0,1; 1 FNU
FAU gọn 0,1; 1 FAU
NTU Tỷ lệ chế độ 0,01; 0,1; 1 NTU / 0,01; 0,1; 1 EBC
NTU Không Tỷ lệ chế độ 0,01; 0,1; 1 NTU / 0,01; 0,1; 1 EBC
Độ chính xác @ 25 ° C FNU gọn ± 2% đọc cộng với ánh sáng đi lạc
FAU gọn ± 10% giá trị đọc
NTU Tỷ lệ chế độ ± 2% đọc cộng với ánh sáng đi lạc / ± 5% của đọc trên 1000 NTU
NTU Không Tỷ lệ chế độ ± 2% đọc cộng với ánh sáng đi lạc
Phạm vi lựa chọn tự động
Lặp lại ± 1% đọc hoặc ánh sáng thất thoát, tùy theo số nào lớn hơn
Ánh sáng lạc <0,1 NTU (0,05 EBC)
Ánh sáng Detector silicon photocell
Nguồn sáng IR LED
Phương pháp ISO 7027 Phương pháp
Chế độ đo bình thường, trung bình, liên tục.
Độ đục Tiêu chuẩn <0,1, 15, 100, 750 FNU và 2000 NTU
Calibration hai, ba, bốn hoặc năm điểm chuẩn
Đăng nhập bộ nhớ 200 hồ sơ
Kết nối PC USB
Môi trường 0 ° C (32 ° F) đến 50 ° C (122 ° F); tối đa 95% RH không ngưng tụ
Nguồn cung cấp 12 Vdc năng lượng đầu vào
Kích thước / Trọng lượng 230 x 200 x 145 mm (9 x 7,9 x 5,7 “) / 2,5 kg (88 oz.)

 

Thông tin đặt hàng:
HI 88.713-01 (115V) và HI 88.713-02 (230V) được cung cấp với cuvette mẫu và mũ (6), cuvette hiệu chuẩn, dầu silicone, mô cho cuvette lau, adapter điện và hướng dẫn sử dụng hướng dẫn.

TKTECH.VN cung cấp Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713

Tìm với google Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713,

Máy kiểm tra độ đục,

Hanna HI88713,

Máy kiểm tra độ đục Hanna

zp8497586rq