Máy chuẩn độ Acid mini và đo pH HANNA HI 84434

Máy chuẩn độ Acid mini và đo pH dùng trong giấm HANNA HI 84434

Hanna HI84434
Hanna HI84434

Thông tin mô tả Máy chuẩn độ Acid mini và đo pH HANNA HI 84434:

  • Đăng nhập vào lưu lên đến 100 tổng số mẫu
  • Tính năng GLP
  • Loại bỏ các yếu tố chủ quan
  • Có thể đo trong% hoặc g / L axit axetic
  • Ba điểm chuẩn
  • Bồi thường nhiệt độ pH tự động
  • Tự động hỗ trợ “bất cứ lúc nào”
  • Giao diện người dùng trực quan

Thông số kỹ thuật:

Titrator Titratable
Acidity Range
g/100 mL as acetic acid: 1.5 ? 15% AA
g/L (ppt) as acetic acid: 15 ? 150 g/L (ppt) AA
Resolution 0.1% AA; 1 g/L (ppt) AA
Accuracy
(@25ºC/77ºF)
5% of reading
Titration Method acid-base titration (total acidity / strong acidity)
Principle endpoint titration: 8.20 pH
Pump Debit 0.5 mL/min
Stirring Speed 600 rpm
Logging Data up to 50 samples
pH Meter Range -2.0 to 16.0 pH / -2.00 to 16.00 pH
Resolution 0.1 pH / 0.01 pH
Accuracy
(@25ºC/77ºF)
±0.01 pH
Calibration one, two or three calibration points; three available buffers (4.01; 7.01; 8.20)
Temperature
Compensation
manual or automatic from -20 to 120°C (-4 to 248°F)
Logging Data up to 50 samples
Temperature Range -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)
Resolution 0.1°C
Accuracy
(@25ºC/77ºF)
±0.4°C without probe error
Electrode HI 1131B glass body pH electrode with BNC connector and 1 m (3.3?) cable
Temperature
Probe
HI 7662-M stainless steel temperature probe with 1 m (3.3?) cable (included)
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH non-condensing
Power Supply 12 VDC adapter (included)
Dimensions 208 x 214 x 163 mm (8.2 x 8.4 x 6.4?) (with beaker)
Weight 2200 g (77 oz.)