Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X150

Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X150

Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X150
Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X150

Thông tin bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X150:

Bơm định lượng là bơm dùng để bơm dung dịch hóa chất với lưu lượng được điều chỉnh theo mong muốn. Ưu điểm là áp lực đầu đẩy rất cao phù hợp cho những điểm cần châm có áp lực cao hoặc châm trực tiếp vào đường ống có áp

Một số thông số của Series 100 amp; 150 như sau:

Model Lưu lượng (lít/h) Cột áp (bar) Điện năng tiêu thụ max (W) Trọng lượng (kg) Ghi chú
SERIES 100
003 0.47 7 12.5 3.63
007 1.1 7 12.5 3.63
015 2.36 7 12.5 3.63
024 3.7 7 12.5 3.63
030 4.73 7 12.5 3.63
SERIES 150

068 10.7 4.2 12.5 5.4
100 15.7 4.2 12.5 5.4
150 23.6 4.2 12.5 5.4
200 31.6 4.2 12.5 5.4
VẬT LIỆU CHẾ TẠO BƠM
DESCRIPTION STANDARDPUMPS MATERIALSFORSPECIALAPPLICATIONS
PumpHead SAN PVC, Polypropylene,or316SST
Diaphragm Hypalon Viton,PTFECoated
ValveSeats Hypalon Viton, PTFE
Gaskets PTFE PTFE
DischargeTubing Polyethylene 1/2″NPTConnections
SuctionTubing FlexiblePVC 1/2″NPTConnections
BallChecks Ceramic PTFE, 316SST
Fittings PVC Polypropylene, 316SST

DIMENSIONS:

6+3/4”Hx8+7/8”Wx7+1/4”D(Series100amp;150)

6+3/4”Hx12+5/16”Wx7+1/4”D(Series100D)

TEMPERATURELIMITATIONS:

125oF/51oCmax.

ELECTRICALREQUIREMENTS:

1/60HP,115V/60cy;230V/60cyand

230V/60cyavailableonrequest

SHIPPINGWEIGHT:

8lbs./3.63kg.(Series100amp;150)

12lbs./5.4kg.(Series100D)

Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X150 cung cấp bao gồm : A weighted foot valve/strainer assembly, a bleed valve assembly, a 1/2″ NPT male injection fitting/back pressure check valve assembly, 4′ suction tubing, 4′ bleed/return tubing, 8′ discharge tubing and Owners Manual.