Category Archives: Đo nhiệt độ – độ ẩm – ghi dữ liệu Tenmars

Máy đo nhiệt độ – độ ẩm hay nhiệt ẩm kế Tenmars

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Tenmars gồm 2 loại:

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường hay còn gọi là nhiệt ẩm kế
  • Đo nhiệt độ của vật thể, dung dịch, đồ ăn, thức uống. Gồm đo tiếp xúc và không tiếp xúc.

Nhiều thang đo khác nhau, sử dụng đo nhanh và chính xác, dễ sử dụng.