Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Flexible True RMS 3000A AC Current Clamp

Flexible 24″ (610mm) probe easily wraps around bus bars and cable bundles

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400
Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Các tính năng Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

 • Dễ dàng kết thúc tốt đẹp xung quanh thanh cái và bó cáp
 • Đỉnh chụp nhanh (30μs)
 • Đồng thời hiển thị tần số với hiện tại hoặc điện áp
 • Dòng điện AC 3 to 3000A 0.1A ±1%
  Điện áp AC 4 to 600V 0.1V ±0.5%
  Tần số 45 to 65Hz 0.1Hz ±0.2Hz
  Hiển thị Dual 4000 count LCD
  kìm đo dài 24″ (610mm), bán kính  0.55″ (14mm)
  Kích thước 5.1 x 3.15 x 1.7″ (130mm x 80mm x 43mm)
  Trọng lượng 0.95lb (430g)
truy cap http://tktech.vn để mua Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400