Category Archives: Extech

Extech – Nhà sản xuất thiết bị đo hàng đầu.

Chuyên về thiết bị đo lường dùng trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, cơ khí, công nghiệp như: Đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, đo gió, đo khí thải, phân tích tiếng ồn,…