Lutron AM-402 – Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

ANEMOMETER ADAPTER

Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402
Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

Thông số kỹ thuật  Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402:

ANEMOMETER ADAPTER
Model : AM-402
* Measurement : m/s, km/h, ft/min, knots.
* Output : 1 mV per 1 m/s, per 1 km/h, per 100 ft/min, per 1 knots.
* Size : 100x50x25 mm, Sensor-72 mm Dia.

 

Tìm với google Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402,

Thiết bị đo tốc độ gió,

Lutron AM-402