Thước đo khoảng cách Laserliner 075.105

Thước đo khoảng cách Laserliner 075.105

Thước đo khoảng cách Laserliner 075.105
Thước đo khoảng cách Laserliner 075.105

Mô tả Thước đo khoảng cách Laserliner 075.105

Thước đo khoảng cách Laserliner 075.105 Dùng đo chiều dài, khoảng cách các đối tượng trong nhà và ngoài trời: cửa sổ, cửa chính, tủ, diện tích…

  • Đo chính xác lên đến 5 mét
  • Thép băng đo có cửa sổ xem
  • Đo bên trong nhà và ngoài trời
  • Khóa từng nấc riêng lẻ của thước