Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 6011A

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 6011A

Kyoritsu 6011A
Kyoritsu 6011A

Đặc điểm nổi bật:

Đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 61.557
Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn IP 54
Đo mạch sống và kết nối dây kiểm tra đèn LED
Kiểm tra cách ly tại 3 khoảng 250, 500 và 1000V
Ba Loop phạm vi  và PSC kiểm tra 15mA thử nghiệm hiện tại 200Ω / 2000Ω range (Không RCD chuyến đi)
Lựa chọn góc pha trên phạm vi RCD
Phân cực chuyển đổi cho các bài kiểm tra tính liên tục
Cơ sở tự động kiểm tra liên tục null cho
Thăm dò trái đất để thử nghiệm lặp trở kháng trên kim loại không liên quan
Liên hệ với điện áp Reading
Thử nghiệm của một loại lớn của RCD của: Standard, chọn lọc, AC và A
(DC cắt nhạy cảm)

Thông số kỹ thuật:

Continuity Testing
Measuring Ranges 20/200/2000Ω (Autoranging)
Open Circuit Voltage >6V
Short Circuit Current >200mA DC
Accuracy |±(1.5%rdg+3dgt)
Insulation Testing
Measuring Ranges 20/200MΩ (Autoranging)
Test Voltage 250V 500V 1000V DC
Output Voltage on
Open Circuit
250V+40%-0%
500V+30%-0%
1000V+20%-0%
Rated Current > 1mA
Accuracy |±(1.5%rdg+3dgt)
Loop Impedance Testing
Rated Voltage 230V AC +10%-15% [50Hz]
Voltage Measuring Range 100 – 250V AC [50Hz]
Impedance Ranges 20/200/2000Ω
Nominal Test Current 25A (20Ω range) 15mA (200Ω range) 15mA (2000Ω range)
Accuracy 20Ω range ±(3%rdg +4dgt)
200Ω range ±(3%rdg +8dgt)
2000Ω range ±(3%rdg +4dgt)
PSC Testing
Rated Voltage 230V AC +10%-15% [50Hz]
PSC Ranges 200A (15mA Test Current)
2000A (25A Test Current)
20kA (25A Test Current)
Accuracy PSC accuracy derived from measured loop impedance specification and measured voltage specification
RCD Testing
Rated Voltage 230V AC +10%-15% [50Hz]
Trip Current Settings RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA
RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA
RCD × 5 : 10,30,100,300mA (on × 5 ranges max current 1A)
Trip Current Duration RCD × 1/2 × 1: 2000ms
RCD fast: 50ms
Accuracy Trip current +10%-0% of test current at 230V
Trip time ±(1%rdg + 3dgt)
General
Safety Standard IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2
IEC 61557
Withstand Voltage 3700V AC for 1 minute
Power Source LR6 (1.5V) × 8
Dimensions 130(L) × 183(W) × 100(D)mm
Weight 1100g approx.
Accessories *KAPM10
(Molded plug test leads for loop and RCD testing at sockets)
7122B (Test leads)
7132A (External earth probe)
Pouch for Test Leads
Shoulder Strap
Battery LR6 (1.5V) × 8
Instruction Manual
Optional Accessories 7133B (Distribution board test leads)
* KAMP10(EU):European SHUKO plug
KAMP10(UK):British plug(13A)
KAMP10 (AU):Australian plug
KAMP10(SA):South African plug