Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 150

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 150

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí KIMO HD 150
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 150:

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí KIMO HD 150
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 150