Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 100

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 100

KIMO HD 100
KIMO HD 100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 100:

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí KIMO HD 100
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO HD 100