Category Archives: Kimo

Thiết bị đo Kimo – Pháp. TKTech chuyên cung cấp các thiết bị đo lường môi trường, hệ thống HVAC, đo điện, thiết bị đo chính xác của hãng Kimo.