Recoder Hioki 8205-10

Recoder Hioki 8205-10,

MICRO HiCORDER 8205-10

Recoder Hioki 8205-10
Recoder Hioki 8205-10

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://www.tktech.vn/datasheet/Hioki/Hioki%208205-10,%208206-10.pdf”

icon=”download2″]Recoder Hioki 8205-10 Datasheet[/sexybutton]

Dải đo DC / AC Điện áp: 0,1 V đến 500 V fs 12 dãy
Dòng AC: 10 A 100 A AC 4 dãy (với CLAMP tùy chọn ON SENSOR 9650)
10 A đến 500 A AC 6 dãi đo (với CLAMP tùy chọn ON SENSOR 9651)
10 A đến 1000 A AC 7 khoảng (với CLAMP tùy chọn ON SENSOR 9668)
Chu kỳ lấy mẫu 10 ms
Tần số đặc tính AC / DC điện áp khoảng:
0,5 dB đến -3 dB từ 20 Hz đến 30 kHz.
AC hiện tại khoảng:
Tần số đặc tính là determind bởi các cảm biến kẹp.
Giấy nguồn cấp dữ liệu tốc độ 20 cm / phút đến 2 cm / giờ, 5 dãi
Số của các kênh đầu vào 1 kênh AC hoặc điện áp DC, hoặc 1 kênh AC hiện tại (đồng thời ghi âm không có sẵn, một kênh có thể là một trong hai loại, đầu vào là điện áp bị cô lập.)
Độ chính xác Điện áp: ± 2% fs (ACV/45 Hz đến 66 Hz),
hiện tại: ± 3,53% fs (được sử dụng với vòng kẹp trên SENSOR 9651 / option, AC 500 Một loạt)
Nguồn cung cấp 100 đến 240 V AC (50/60 Hz) hoặc 9,5 đến 14 V DC, 2 cách
Kích thước, khối lượng 250 mm (9,4) mm × 122 W (4,8 in) H × 93,5 mm (3,66 in) D, 1,2 kg (42,33 oz)
Phụ kiện Giấy ghi 9235 (1 cuộn), giấy cuộn chủ (2), dây điện (1), nối dây 9257 (1), Hộp đựng 9344 (1)

Recoder Hioki 8205-10, MICRO HiCORDER 8205-10