Máy đo vạn năng Hioki 3239

Máy đo vạn năng Hioki 3239,

DIGITAL HiTESTER Hioki 3239

Máy đo vạn năng Hioki 3239
Máy đo vạn năng Hioki 3239

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://tktech.vn/datasheet/Hioki/Hioki%203237,%203238,%203239.pdf”

icon=”download2″]Máy đo vạn năng Hioki 3239 Datasheet[/sexybutton]

Thông số kỹ thuật Máy đo vạn năng Hioki 3239

Điện áp DC 199.999mV để 1000.00V, 5ranges, chính xác cơ bản: ± 0,01% rdg. ± 2 dgt.
AC điện áp 1999.99mV để 750.00V, 4ranges, Tần số đặc điểm: 10Hz đến 300kHz, chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 100 dgt, (True RMS sửa chữa, Crest lỗi Ngoài ra yếu tố: 1 <CF ≤ 2: 200 dgt)
Dòng DC 199.999A/1999.99mA, 2ranges, chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 6 dgt.
Dòng AC 199.999mA/1999.99mA, 2ranges, đặc tính tần số: 10Hz đến 30kHz, chính xác cơ bản: ± 0,3% rdg. ± 100 dgt, (True RMS sửa chữa, Crest lỗi Ngoài ra yếu tố: 1 <CF ≤ 2: 200 dgt)
Resistance (2-thiết bị đầu cuối) 199.999Ω 100.000MΩ, 7ranges, chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 2 dgt.
Kháng năng lượng thấp (2-thiết bị đầu cuối) 1999.99Ω 1999.99kΩ, 4ranges, chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 6 dgt.
Resistance (4-thiết bị đầu cuối) 199.999Ω 1999.99kΩ, 5ranges, chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 2 dgt.
Kháng năng lượng thấp (4-thiết bị đầu cuối) 1999.99Ω 1999.99kΩ, 4ranges, chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 6 dgt.
Hz (Frequency) 99.9999Hz – 300.000kHz, 5ranges, Độ chính xác: ± 0,015% rdg. ± 2 dgt,. Attenuator: 2V đến 700V, 4ranges (Độ nhạy đầu vào: 10% phạm vi)
Liên tục thử nghiệm Beep âm thanh 50.00Ω hoặc ít hơn ở phạm vi Ω 1999,99, kiểm tra hiện tại 100μA
Kiểm tra diode Với phạm vi 1999.99mV, kiểm tra hiện tại 1mA
Các chức năng khác So sánh, Lưu / Tải các cài đặt, sản lượng máy in, đo lường hiện tại với kẹp trên đầu dò và kiểm soát rộng, ngoài I / O
Hiển thị Digital LED, max. 199.999 chữ số
Tỷ lệ lấy mẫu 300 lần / s (nhanh), 8 đến 9 lần / s (trung bình), 1 lần / s (Slow)
Nguồn cung cấp 100/120/220 / 240V AC (ghi rõ khi đặt hàng), 50/60Hz
Kích thước, khối lượng 215mm (8.46in) W × 80mm (3.15in) H × 265mm (10.43in) D, 2.6kg (91.7oz)
Phụ kiện đi kèm KIỂM TRA LEAD L9170-10 × 1, hướng dẫn × 1, dây điện × 1, Phụ hợp mỗi 1


TKTECH.VN Cun cấp Máy đo vạn năng Hioki 3239

Tên gọi khác Máy đo vạn năng Hioki 3239

  • DIGITAL HiTESTER Hioki 3239
  • Hioki 3239