Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60

Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60,

CARD HiTESTER Hioki 3244-60

Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://tktech.vn/datasheet/Hioki/Hioki%203244-60.pdf”

icon=”download2″]Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60 Datasheet[/sexybutton]

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60

Điện áp DC 419,9 mV đến 500 V, 5 dãi, chính xác cơ bản: ± 0,7% rdg. ± 4 dgt.
AC điện áp 50 đến 500 Hz 4,199 V đến 500 V, 4 phạm vi, chính xác cơ bản: ± 2,3% rdg. ± 8 dgt. (Trung bình sửa chữa)
Kháng 419,9 Ω đến 41,99 MW, 6 dãi đo, chính xác cơ bản: ± 2,0% rdg. ± 4 dgt.
Liên tục Buzzer Phát hiện mức 50 Ω ± 40 Ω, Diode kiểm tra: Không có sẵn
Tự động tiết kiệm điện năng Có sẵn (hủy bỏ lựa chọn)
Hiển thị Kỹ thuật số LCD, max. 4199 chữ số
Tỷ lệ lấy mẫu 2,5 lần / giây
Nguồn cung cấp Coin loại pin lithium (CR2032) × 1, sử dụng liên tục: 150 giờ
Kích thước, khối lượng 55 mm (2,17) W mm 109 × (4,29) mm × 9,5 H (0,37 in) D, 60 g (2,1 oz)
Phụ kiện Hướng dẫn × 1, Hộp đựng × 1, Coin loại litium pin (CR2032) x 1 (cho mục đích thử nghiệm), Sleeves (đỏ / đen mỗi 1)


TKTECH.VN Cung cấp Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60, CARD HiTESTER Hioki 3244-60