Đo điện trường, từ trường Hioki 3740

Đo điện trường, từ trường Hioki 3740

Đo điện trường, từ trường Hioki 3740
Đo điện trường, từ trường Hioki 3740

Cơ bản thông số kỹ thuật
Mật độ thông lượng từ (nhạc) 10 Hz đến 400 kHz / 10Hz to2 kHz / 2kHz đến 400 kHz
Tiếp xúc cấp Công cộng / nghề nghiệp
Đo lường phạm vi Mật độ thông lượng từ tính: Tiếp xúc cấp 2.000μT / 20.00μT/200.0μT/2.000mT : 20.00% / 200,0% /% năm 2000
Hiển thị Chỉ định trục (x, y, z, R) / mật độ từ thông lượng / mức độ phơi sáng (Màn hình LCD)
Độ chính xác (với 3471 hoặc 3472) ± 3,5% rdg. ± 0,5% fs
Đầu ra 200 mV / fs (trục duy nhất của mỗi phạm vi)
3 trục dạng sóng đầu ra, kết quả đầu ra RMS
Giao diện USB 1.1
Nguồn cung cấp Bốn LR6 pin kiềm 1.5V (Tuổi thọ pin: xấp xỉ 10 giờ)
Hoặc AC Adapter 9445-02, AC Adapter 9445-03
Kích thước, khối lượng 100 W x 150 H × 42 D mm, 27 × 165 mm L 870 g (pin bao gồm)
Phụ kiện CD (PC ứng dụng phần mềm), cáp USB (1), LR6 alkaline pin (4) – Hộp đựng (1)

Đo điện trường, từ trường Hioki 3740