Đồng hồ vạn năng Fluke 87V True RMS AC/DC 1000V/10A

  • Điện áp AC / DC: 1000V
  • Dòng điện AC / DC: 10A
  • Điện trở: 50MΩ
  • Điện dung: 9999 HOFF
  • Tần số: 200kHz
  • Chu kỳ thuế: 99,99%
  • Độ dẫn điện: 60nS
  • Kiểm tra thông mạch và diode
  • Đo nhiệt độ: -40˚C và 260˚C