Đồng hồ vạn năng FLuke 289

Phạm vi dò điện áp 1000V

  • Đo điện áp AC/DC tới 1000V
  • Đo dòng điện AC/DC tới 10A
  • Đo điện trở tới 500 MΩ
  • Đo tần số tới tối đa 1000 kHz

Tính năng an toàn

  • Định mức CAT III 1000 V giúp tăng độ bảo vệ
  • Định mức CAT IV 600 V giúp tăng độ bảo vệ
  • Đạt chuẩn CE và CSA